MokkelBoulevard.nl

vB-code
vB-code bestaat uit een reeks tags die zijn gebaseerd op de taal HTML, die je misschien al kent. Hiermee kun je je berichten opmaken op dezelfde manier als je dit met HTML doet. De syntaxis van vB-code is echter eenvoudiger en is niet van invloed op de lay-out van de pagina's die je bekijkt. De mogelijkheid om vB-codes te gebruiken wordt per forum ingesteld door de beheerder, zodat je altijd de forumregels moet lezen voor je een nieuw bericht verstuurt.

Hieronder zie je een lijst met de vB-codes die je kunt gebruiken om je berichten op te maken.
Lijst vB-codes
[b], [i], [u] Vet / Cursief / Onderstrepen
[color] Kleur
[size] Grootte
[font] Lettertype
[highlight] Markeren
[left], [right], [center] Links / Rechts / Gecentreerd
[indent] Inspringen
[email] E-mail linken
[url] URL koppelen
[thread] Discussies koppelen
[post] Berichten koppelen
[list] Lijst met opsommingstekens / Geavanceerde lijst
[img] Afbeeldingen
[code] Code
[php] PHP-code
[html] HTML-code
[quote] Citaat
[noparse] vB-code stoppen
[attach] Bijlage
[gvideo] Google Video with No Title
[gvideo] Google Video with Custom Title
[mp] MediaPlayer BB Code
[youtube] YouTube Video with No Title
[youtube] YouTube Video with Custom Title
Onjuist gebruik van vB-code:
  • [url] www.vbulletin.com [/url] - plaats geen spaties tussen de code tussen haakjes en de tekst waarop je de code toepast.
  • [email]myname@domain.com[email] - er moet een schuine streep staan voor de afsluitende code ([/email]).

Vet / Cursief / Onderstrepen
Met de tags [b], [i] en [u] kun je tekst respectievelijk vet, cursief of onderstreept weergeven.
Gebruik [b]waarde[/b]
[i]waarde[/i]
[u]waarde[/u]
Voorbeeld [b]deze tekst is vet[/b]
[i]deze tekst is cursief[/i]
[u]deze tekst is onderstreept[/u]
Resultaat deze tekst is vet
deze tekst is cursief
deze tekst is onderstreept

Kleur
Met de tag [color] kun je de kleur van je tekst aanpassen.
Gebruik [color=Actie]waarde[/color]
Voorbeeld [color=blue]deze tekst is blauw[/color]
Resultaat deze tekst is blauw

Grootte
Met de tag [size] kun je de grootte van de tekst wijzigen.
Gebruik [size=Actie]waarde[/size]
Voorbeeld [size=+2]deze tekst is twee keer groter dan normaal[/size]
Resultaat deze tekst is twee keer groter dan normaal

Lettertype
Met de tag [font] kun je het lettertype van de tekst aanpassen.
Gebruik [font=Actie]waarde[/font]
Voorbeeld [font=courier]deze tekst staat in het lettertype courier[/font]
Resultaat deze tekst staat in het lettertype courier

Markeren
Met de tag [highlight] kun je tekst markeren, zodat deze beter opvalt.
Gebruik [highlight]waarde[/highlight]
Voorbeeld [highlight]deze tekst is gemarkeerd[/highlight]
Resultaat deze tekst is gemarkeerd

Links / Rechts / Gecentreerd
Met de tags [left], [right] en [center] kun je de uitlijning van de tekst wijzigen.
Gebruik [left]waarde[/left]
[center]waarde[/center]
[right]waarde[/right]
Voorbeeld [left]deze tekst is links uitgelijnd[/left]
[center]deze tekst is gecentreerd[/center]
[right]deze tekst is rechts uitgelijnd[/right]
Resultaat
deze tekst is links uitgelijnd
deze tekst is gecentreerd
deze tekst is rechts uitgelijnd

Inspringen
Met de tag [indent] kun je tekst laten inspringen.
Gebruik [indent]waarde[/indent]
Voorbeeld [indent]deze tekst springt in[/indent]
Resultaat
deze tekst springt in

E-mail linken
Met de tag [email] kun je een link maken van een e-mailadres. Je kunt een parameter gebruiken om de link een 'naam' te geven.
Gebruik [email]waarde[/email]
[email=Actie]waarde[/email]
Voorbeeld [email]myname@domain.com[/email]
[email=myname@domain.com]Klik hier om mij te e-mailen.[/email]
Resultaat myname@domain.com
Klik hier om mij te e-mailen.

URL koppelen
Met de tag [url] kun je een hyperlink maken naar een website of een bestand. Je kunt een parameter toevoegen om de hyperlink een 'naam' te geven.
Gebruik [url]waarde[/url]
[url=Actie]waarde[/url]
Voorbeeld [url]http://www.mokkelboulevard.nl[/url]
[url=http://www.mokkelboulevard.nl]MokkelBoulevard.nl[/url]
Resultaat http://www.mokkelboulevard.nl
MokkelBoulevard.nl

Discussies koppelen
Met de tag [thread] kun je een hyperlink maken naar een discussie door het discussienummer op te geven. Je kunt een parameter toevoegen om de hyperlink een 'naam' te geven.
Gebruik [thread]discussienummer[/thread]
[thread=discussienummer]waarde[/thread]
Voorbeeld [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Klik op mij![/thread]
(Let op: het bericht-/discussienummer is slechts een voorbeeld en verwijst niet naar een bestaand bericht of een bestaande discussie.
Resultaat http://www.mokkelboulevard.nl/showthread.php?t=42918
Klik op mij!

Berichten koppelen
Met de tag [post] kun je een hyperlink maken naar een bericht. Geef daarvoor het nummer van het bericht op. Je kunt een parameter toevoegen om de hyperlink een 'naam' te geven.
Gebruik [post]berichtnummer[/post]
[post=berichtnummer]waarde[/post]
Voorbeeld [post]269302[/post]
[post=269302]Klik op mij![/post]
(Let op: het bericht-/discussienummer is slechts een voorbeeld en verwijst niet naar een bestaand bericht of een bestaande discussie.
Resultaat http://www.mokkelboulevard.nl/showthread.php?p=269302#post269302
Klik op mij!

Lijst met opsommingstekens
Met de tag [list] kun je eenvoudige opsommingen maken, waarbij je geen optie hoeft in te stellen. Elk onderdeel van de opsomming wordt aangegeven met de tag [*].
Gebruik [list]waarde[/list]
Voorbeeld [list]
[*]lijstonderdeel 1
[*]lijstonderdeel 2
[/list]
Resultaat
  • lijstonderdeel 1
  • lijstonderdeel 2

Geavanceerde lijst
Met de tag [list] kun je uitgebreide lijsten maken door een optie in te stellen. Deze optie kan de volgende waarden hebben: 1 (voor een genummerde lijst), A (voor een alfabetische lijst met hoofdletters), a (voor een alfabetische lijst met kleine letters), I (voor een genummerde lijst met grote Romeinse cijfers) of i (voor een genummerde lijst met kleine Romeinse cijfers).
Gebruik [list=Actie]waarde[/list]
Voorbeeld [list=1]
[*]lijstonderdeel 1
[*]lijstonderdeel 2
[/list]

[list=a]
[*]lijstonderdeel 1
[*]lijstonderdeel 2
[/list]
Resultaat
  1. lijstonderdeel 1
  2. lijstonderdeel 2
  1. lijstonderdeel 1
  2. lijstonderdeel 2

Afbeeldingen
Met de tag [img] kun je afbeeldingen in je berichten plaatsen. Je kunt deze tag ook combineren met de tag [url], zodat de ingevoegde afbeelding een hyperlink wordt.
Gebruik [img]waarde[/img]
Voorbeeld [img]http://www.mokkelboulevard.nl/images/ca_evo_red/statusicon/forum_new.gif[/img] (Zonder hyperlink)

[url=http://www.vbulletin.com] [img]http://www.mokkelboulevard.nl/images/ca_evo_red/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Met hyperlink)
Resultaat (Zonder hyperlink)

(Met hyperlink)

Code
Bij de tag [code] blijven alle spaties behouden en wordt er een lettertype met een vaste breedte (monospace) gebruikt.
Gebruik [code]waarde[/code]
Voorbeeld [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Resultaat
Code:
<script type="text/javascript"> <!-- alert("Hello world!"); //--> </script>

PHP-code
De tag [php] heeft dezelfde functie als de tag [code], maar voegt eveneens syntaxismarkering voor PHP-code toe. Hoewel deze code is bedoeld voor PHP, kan deze ook enkele andere C-achtige talen correct markeren.
Gebruik [php]waarde[/php]
Voorbeeld [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Resultaat
PHP-code:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


HTML-code
Met de tag [html] kun je de syntaxis van HTML-code markeren.
Gebruik [html]waarde[/html]
Voorbeeld [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Resultaat
HTML-code:
<img src="image.gif" alt="image" /> <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Citaat
Met de tag [quote] kun je aangeven dat een tekst een citaat is en dus van iemand anders afkomstig is.
Gebruik [quote]Citaat[/quote]
[quote=Gebruikersnaam]waarde[/quote]
Voorbeeld [quote]vBulletin[/quote]
[quote=John Percival]vBulletin[/quote]
[quote=John Percival;998129]vBulletin[/quote]
Resultaat
Citaat:
vBulletin
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door John Percival
vBulletin
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door John Percival Bekijk bericht
vBulletin

vB-code stoppen
Met de tag [noparse] stop je het interpreteren van vB-code.
Gebruik [noparse][b]waarde[/b][/noparse]
Voorbeeld [noparse][b]vBulletin[/b][/noparse]
Resultaat [b]vBulletin[/b]

Bijlage
Met de tag [attach] kun je een bijlage in het bericht laten weergeven in plaats van onderaan. De bijlagen die door middel van deze tag worden ingevoegd zijn alleen zichtbaar als het bericht wordt weergegeven.
Gebruik [attach]bijlagenummer[/attach]
Voorbeeld [attach]12345[/attach]
Resultaat

Google Video with No Title
Embed a Google Video video with no custom title.
Gebruik [gvideo]waarde[/gvideo]
Voorbeeld [gvideo]3688185030664621355[/gvideo]
Resultaat
Google Video
ERROR: If you can see this, then Google Video is down or you don't have Flash installed.

Google Video with Custom Title
Embed a Google Video video with a custom title.
Gebruik [gvideo=Actie]waarde[/gvideo]
Voorbeeld [gvideo="3688185030664621355"]1980's Izuzu Gemini Advertisement[/gvideo]
Resultaat
"1980's Izuzu Gemini Advertisement" via Google Video
ERROR: If you can see this, then Google Video is down or you don't have Flash installed.

MediaPlayer BB Code
Embed a Windows media video with no custom title.
Gebruik [mp]waarde[/mp]
Voorbeeld [mp]url[/mp]
Resultaat
Mediaplayer video

YouTube Video with No Title
Embed a YouTube video with no custom title.
Gebruik [youtube]waarde[/youtube]
Voorbeeld [youtube]hl2UUunlI2Q[/youtube]
Resultaat
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

YouTube Video with Custom Title
Embed a YouTube video with a custom title.
Gebruik [youtube=Actie]waarde[/youtube]
Voorbeeld [youtube="hl2UUunlI2Q"]Aston Martin Crash[/youtube]
Resultaat
"Aston Martin Crash" via YouTube
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 12:59.Design by Vjacheslav Trushkin.
Forumsoftware: vBulletin®, versie 3.6.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.